Csipkekiállítás Csornán (2008.05.16)

A Csornai Helytörténeti és Néprajzi gyűjtemény megnyitása 1969-ben. Beősze Antal néptanító és Pődör Pál a megnyitó szónoka, később tanácselnök.

 Az elöl álló két sötét öltönyös személy: balról Zámbó József a megyei pártbizottság képviselője, jobbról Beősze Antal.

Beősze Antal, Pődör Pál, dr. Dávid Lajos megyei múzeumigazgató, Zámbó József.

Dr. Dávid Lajos és Zámbó József.


Az 1978-ban nyílt meg a múzeum második állandó kiállítása. A kiállítás részlete.

Céhláda a második állandó kiállításból.

Fazekasműhely a második állandó kiállításból.

Szövőszék a rábaközi Szanyból.


"Rábaköz népviselete." Kiállítás az 1986-os Rábaközi Napokon.

 Egy sarkos szobaelrendezés a kiállításon.

Női viselet.

Férfi viselet.


"Csornai vásárok és mesterségek - a városi és népi kultúra évszázadai a Rábaközben" című, 1990. július 15-én megnyitott állandó kiállítás meghívójának címlapja.

Dr. Tóth László megyei múzeumigazgató köszönti a vendégeket.

Dr. Tóth László és V. Szalontay Judit csornai múzeumigazgató az ünnepségen.

Dr. Bodó Sándor a néprajztudomány kandidátusa, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztályának vezetője felavatja a múzeumot.

Dr. Bodó Sándor beszéd közben.

Dr. Horváth Lóránt Ödön csornai premontrei apát köszönti a megjelenteket.

Dr. Bodó Sándor "20 éves a Csornai Múzeum" emlékplakettet ad át dr. Domonkos Ottónak, a soproni múzeum igazgatójának.

Dr. Bodó Sándor "20 éves a Csornai Múzeum" emlékplakettet ad át dr. Selmeczi Kovács Attilának, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettesének, vezető szakfelügyelőnek.

Az állandó kiállítás megnyitására a Tájak-korok-múzeumok sorozatban kiadott füzet címlapja. Írták: Nagy Judit és Virágné Szalontay Judit.


Karácsonyi asztal. Az állandó kiállításban szereplő csornai tisztaszoba asztala karácsonyi terítékkel 1990-ben.

A karácsonyi asztal közelről.


Dr. Galambos Ireneusz Ferenc alsóőri plébános megemlékezést tart 1992. november 17-én Csornán Komjáthy-Schwarcz Elemér néprajzkutatóról halálának 30 éves évfordulóján. 
 

A döri falutörténeti kiállítás megnyitója. A kiállítást a Csornai Múzeum rendezte 1994-ben. A képen V. Szalontay Judit múzeumigazgató és Turi Lajos polgármester látható.

V. Szalontay Judit és Turi Lajos.

Szalay Béla nyugalmazott iskolaigazgató a kiállítás rendezése közben.

A kiállítás részlete.

A kiállítás részlete.


Az aszódi Petőfi Múzeum épülete, ahol 1995-ben "Rábaköz népművészete" címmel kiállítást rendezett a Csornai Múzeum.

Korkes Zsuzsa aszódi néprajzkutató és V. Szalontay Judit csornai múzeumigazgató a kiállítás megnyitóján.

Részlet a kiállításból.

Korkes Zsuzsa, V. Szalontay Judit és dr. Asztalos István nyugalmazott történész-múzeumigazgató a megnyitó ünnepségen.


A "Kisalföldi kézművesek"című kiállítás 1995. júniusától augusztus végéig volt látható a  múzeumban. A képen Kóczánné Ács Szilvia csuhébabái.

Hollós Lászlóné: Höveji hímzett terítő.

Csapó Frigyesné: Díszpárnahuzat rábaközi mintával.

Pintér Jenő: Szék

Ángyán Csilla: Teáskészlet.


"Tárgy és jelentése" - jubileumi néprajzi konferencia 1995. november 17-én. Előadást tart V. Szalontay Judit csornai múzeumigazgató.

A konferencia elnöksége: Dr. Szacsvay Éva a VEAB elnöke, dr. Horváth Lóránt Ödön csornai premontrei prépost és dr. Selmeczi Kovács Attila a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese.

Dr. Erdélyi Zsuzsanna Európa-díjas néprajzkutató előadása.

Lukács László (Székesfehérvár), P. Jáki Sándor Teodóz OSB (Győr), K. Csilléry Klára (Budapest) és S. Lackovits Emőke (Veszprém).


Régi és új városképek Csornáról. Fotókiállítás 1996 áprilisától szeptember végéig. Szalontay Judit múzeumigazgató és Papp József polgármester a megnyítón.

A megnyitó közönsége.

Nézelődők a kiállításon.

Egy régi kép a csornai premontrei rendházról.


Képek a múltból. Csorna első írásos említésének 770. és Csorna várossá nyilvánításának 25. évfordulójára kiadott régi képeslapokat bemutató füzet.


Oktatástörténeti kiállítás 1996-ban. Papp József polgármester Kovátsné Németh Máriát, a Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozatának elnökét köszönti.

A kiállítás megnyitójának résztvevői.

Egy diák verset szaval.


A "Mária Regina Pacis" kiállítást 1996. augusztus 18-án Pápai Lajos győri megyéspüspök nyitotta meg.

A megnyitó műsorában moldvai csángók is felléptek.

Részletek a kiállításból: Sasvári Pieta.

Rózsafüzér Királynője.

Jézus a keresztfán.

Szűz Mária gyermekkel.

Szent Anna harmadmagával.

Aprónyomtatvány címlapja.

Nyomtatvány címlapja.


"Ünnepek és hétköznapok a Galga mentén". Népviseleti kiállítás a múzeumban 1997 áprilisától május végéig. V. Szalontay Judit igazgató és Korkes Zsuzsa néprajzkutató, a szentendrei megyei múzeum igazgatóhelyettese a megnyitón.

Korkes Zsuzsa előadást tart.

Részlet a kiállításból.

Vankóné Dudás Juli naív festménye a kiállításon.


A kiállítás 1997. június közepétől augusztus végéig tartott nyitva.

V. Szalontay Judit múzeumigazgató és Horváth Lajos, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke a kiállítás megnyitóján.

A megnyitó közönsége.

Dr. Hornyák Csaba magángyűjtő és Szekeres Árpád, a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa a megnyitón. Az előbbi a világ pénzeit, az utóbbi a magyar történeti pénzeket bocsátotta a múzeumunk rendelkezésére.


"Karácsonyi asztal és a kelengyeláda kincsei". Időszaki kiállítás 1997 végén és 1998 telén.

Egy rábaközi asztal hagyományos terítéke.

Női alsóruhák a kelengyeládából.

Pintér Jenő népművész faragott bútorai és kékfestő felhasználásával készült mai teríték.

Egy polgári ízlésű teríték Janszky csornai műszövőmester textiljeivel.


Az 1997-ben kiadott, a múzeumot magyarul, angolul és németül ismertető füzet címlapja.


"Rajta magyar, rajta" - 1848-49 Csornán és a Rábaközi Alsó Járásban címmel nyílt kiállítás a múzeumban a forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján.A meghívón Csupor Gábor csornai kerületi 1848-as országgyűlési képviselő.

Részlet a kiállításból.

Dombos Márton maglócai nemzetőr csákója.

Csupor Gábor csornai követ hímzett családi címere, melyet a szabadságharc után elszenvedett várfogságában készített.

Kmety György a "csornai győző" kardja és egy a csornai csatában kilőtt ágyugolyó.

Kmety György tábornok arcképe.

A csornai csatában elesett Wyss osztrák tábornok.


"Tárgy és jelentése".1998-ban jelentek meg a múzeum kiadásában a 25 éves jubileumi néprajzi konferencia előadásai.


Zs. Márkus Katalin kiállításának megnyitója 1998. novemberében. A képen: V. Szalontay Judit múzeumigazgató, Károlyi Frigyes tanár és Márkus Katalin.

A megnyitó közönségének egy része.

Részlet a kiállításból.

Gyermekportré.

Szélben.


Udvardi Erzsébet festőművész Adventi kiállítása 1998-ban.V. Szalontay Judit múzeumigazgató, Udvardi Erzsébet, dr. Horváth Lóránt Ödön premontrei apát, dr. Korzenszky Richard OSB tihanyi perjel.

A megnyitó közönsége I.

A megnyitó közönsége II.

Udvardi Erzsébet alkotása.

Udvardi Erzsébet festménye.

A lourdes-i barlang.


"Szakrális kisemlékék a Kisalföldön". Az 1999. május 18-i megnyitó elnöksége: Márcza Mihály Komarnó alpolgármestere, V. Szalontay Judit csornai múzeumigazgató, Papp József Csorna polgármestere, Firtl Mátyás a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke és dr. Liszka József néprajzkutató.

Dr. Liszka József beszéde.

A közönség egy része.

Perger Gyula megyei múzeumigazgató-helyettes előadása a kisalföldi szakrális emlékekről.

Az előadás közönsége.


"Nagyanyáink öröksége - polgári és paraszti életmód emlékei 1850-1930 között" című tanulmányi kiállítás megnyitója. A képen: V. Szalontay Judit múzeumigazgató és Wágner János a megyei önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke.

A kiállítás közönsége.

Részlet a kiállítás polgári részéből.

Részlet a kiállítás polgári részéből.

Részlet a kiállítás polgári részéből.

Részlet a kiállítás paraszti részéből.


Múzeumi kiadványok. Az 1999-ben megjelent tájékoztató címlapja.

A múzeum 1999-ben kiadott német nyelvű tájékoztatójának címlapja.

A múzeum által 1999-ben kiadott képeslapok egyike.


"Világ békessége - karácsony a népművészetben". Advent köszöntő 1999-ben. Dr. Erdélyi Zsuzsanna Európa-díjas néprajzkutató előadása.

Az előadásban fellépett Ferenc Éva énekművész.

Az esemény résztvevői.

Az Advent köszöntőn a "Karácsonyi asztal és a szakrális környezet tárgyai" című kiállítást Firtl Mátyás, a megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg.

Dr. Csilléry Klára bemutatta V. Szalontay Judit frissen megjelent könyvét.

V. Szalontay Judit könyvének címlapja.

A rendezvényt követő fogadás résztvevőinek egy csoportja.


Vitéz Somogyváry Gyula - az 1930-as években Csorna országgyűlési képviselője volt - születésének 105. évfordulójára rendezett emlékkiállítás megnyitója 2000. május 18-án. A kiállítást Németh István a Somogyváry Emlékbizottság titkára nyitotta meg.

Vitéz Somogyváry Gyula.

Ifj. Somogyváry Gyuláné a megnyitón.

A megnyitó közönsége.


Az "Év múzeuma" pályázat eredményhirdetése. 2000 májusában nagy megtiszteltetés érte a Csornai Múzeumot, az "Év múzeuma" pályázaton a Művelődési Minisztérium dícséretét kapta. A képen a díjkiosztó ünnepség.

A Csornai Múzeum dolgozói az ünnepség nézői közt.

V. Szalontay Judit múzeumigazgató átveszi az intézmény díját.


A felújított állandó kiállítás avatása 2000. június 13-án, Csorna város millenniumi napján. A képen: Papp József csornai polgármester, dr. Áder János az országgyűlés elnöke, a csornai választókerület országgyűlési képviselője, V. Szalontay Judit múzeumigazgató, dr. Horváth Lóránt Ödön csornai premontrei apát, dr. T. Szőnyi Eszter megyei múzeumigazgató.
 

Dr. Áder János felhelyezi a múzeum falára az "Év múzeuma" pályázaton elnyert Művelődési Minisztériumi dícséretet igazoló oklevelet.

A frissen megnyílt kiállítás egy részlete.

A frissen megnyílt kiállítás másik részlete.


2000-ben jelent meg a múzeum kiállításvezetője.


"Szerzetesrendek és a népi kultúra" címmel tartott konferenciát a Csornai Múzeum 2000. november 10-én, alapításának 30. évében. A konferenciát Ivanics Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg.

A konferencia résztvevői.

Sári Zsolt etnográfus előadása.

Dr. Kovács Endre Imre premontrei alperjel előadása.

Dr. Tomka Péter régész előadása.

Dr. Bodnár Zsuzsa "Tirpák népi ételek és étkezési szokások" című könyvét ismerteti.

V. Szalontay Judit megnyitja a "Szép tárgyak üzenete" című időszaki kiállítást.

Részlet a kiállításból.

Hímzett halottas lepedő a kiállításból.

A konferenciát követő fogadás résztvevői.


Adventköszöntő - 2000. Dr. Horváth Lóránt Ödön köszönti a résztvevőket.

Marosné Kovács Tünde és Maros Gábor fellépése.

A kiállító művészek: Strausz Katalin és Földessy Péter.

A megnyitó közönsége.

Strausz Katalin kerámiája.

Strausz Katalin festménye.

Földessy Péter festménye.

Dr. Erdélyi Zsuzsanna Európa-díjas néprajzkutató Ferenc Éva énekművész közreműködésével új könyvét mutatja be.

A bemutató közönsége.

Dr. Erdélyi Zsuzsanna dedikál.